helloween
Od:
Kategórie: News

VYHLÁSENIE MANAŽMENTU KAPELY:

Drahí fanúšikovia,

je to  pre nás  veľmi smutné, ale  v najlepšom  záujme  zdravia a bezpečnosti
všetkých,  musíme  znovu  odložiť   naše  európske turné.  Ako všetci vieme,
turné  v súčasnosti  nie je možné. Aby  sme  zaručili  bezproblémový priebeh
turné, rozhodli sme sa ho odložiť na jar 2022.
Teraz pracujeme na preložených termínoch a čoskoro ich oznámime. Okrem
toho sme  však  veľmi  blízko  toho, aby  sme vám  oznámili  veľkú  novinku,
takže  zostaňte  naladení  s  nami!  Čochvíľa tu máme aspoň  náš nový singel
s klipom,  po ňom príde veľkolepý album v „novej zostave“.
Ponechajte  si  svoje  zakúpené  vstupenky,  pretože  logicky  zostávajú  v
platnosti pre naplánované termíny predstavenia.
Čoskoro sme späť s ďalšími novinkami!